Otwory pod pale i mikropale

W przypadki gdy warstwa nośna występuje na tak dużej głębokości, że nie można dotrzeć do niej przy wykorzystaniu otwartego wykopu, stosuje się posadowienie na palach. Wygląda to w ten sposób, że do odwierconych otworów wprowadzany zostaje beton oraz zbrojenie. Dzięki temu obciążenie przekazane jest na warstwę nośną. Jeśli chodzi o otwory na pale, mogą one być nierurowane lub rurowane – w zależności od rodzaju gruntu.