Wiercenie do badań geotechnicznych

Wiercenie otworów umożliwiających przeprowadzenie monitoringu geotechnicznego.

W tym zakresie wykonujemy otwory:

  • inklinometrów,
  • piezometrów głębokich,
  • uziomów anodowych (ochrona katodowa gazociągów),
  • badanie właściwości mecha.