Projekty geologiczne oraz nadzór nad projektami

Projekty i Dokumentacje studni i otworów w tym Operaty Wodnoprawne i postępowania środowiskowe.
Operaty wodnoprawne do Pozwoleń Wodnoprawnych.
Dozór wiertniczy i geologiczny podczas robót wiertniczych.
Projekty odwiertów pod pompy ciepła. Współpraca z wieloma geologami oraz pracowniami hydrogeologicznymi.
Współpraca: https://operaty-raporty.pl/

Wszystkie niezbędne dokumenty – studnia głębinowa:

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zatwierdzany decyzją Starosty Powiatowego na okres 5 lat.
  Wymagane dokumenty: Mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna oraz wypis z rejestru gruntów.
  uprawniony geolog
  tel. 604 460 792 email: [email protected]
 • Zgłoszenie wodnoprawne odprowadzania wód z pompowań odwiertu hydrogeologicznego – przyjmowany przez Wody Polskie, termin ważności 3 lata, należy złożyć na 30 dni przed odwiertem.
  specjalista ds. ochrony środowiska, mgr inż. Jakub Chmielewski
  tel. 661 997 279 email: [email protected]
 • Wiercenie studni głębinowej do głębokości przewidzianej w projekcie robót geologicznych.
  Firma wiertnicza z wieloletnim doświadczeniem Chmielewski Paweł Usługi Studniarskie
  tel. 880 704 869 email: [email protected]
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (powykonawcza) – zatwierdzana decyzją Starosty Powiatowego, ważna bezterminowo.
  uprawniony geolog
  tel. 604 460 792 email: [email protected]
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych – zatwierdzany decyzją Wód Polskich (pozwolenie wodnoprawne) na okres 30 lat.
  specjalista ds. ochrony środowiska, mgr inż. Jakub Chmielewski
  tel. 661 997 279 email: [email protected]